วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

เครื่องปรุงในการทำอาหาร

น้ำตาล  แทบจะเรียกได้ว่าทุกอาหารจำเป็นต้องใช้ น้ำตาลมีด้วยกันหลายประเภท โดยแบ่งตามลักษณะ เช่น เป็นเกร็ดที่เราใช้ในการปรุงอาหาร เครื่องดื่ม เรียกว่าน้ำตาลทราย น้ำตาลที่เป็นผลึกเป็นก้อนเรียกว่า น้ำตาลปึก หรือน้ำตาลปีบที่เรียกตามภาชนะบรรจุ วิธีการเลือกซื้อ ในการประกอบอาหารทั่วไปเรามักใช้น้ำตาลทรายเป็นเครื่องปรุงรส น้ำตาลทรายที่มีจำหน่ายมีทั้งประเภทที่ฟอกขาว และที่เป็นเกร็ดสีน้ำตาลแดงซึ่งไม่ได้ฟอกสี โดยจะให้ความหวานกว่าแต่ก็มีราคาที่แพงกว่า การเก็บรักษาให้ใส่ไว้ในขวดหรือภาชนะมีฝาและปิดให้สนิททุกครั้งหลังการใช้


น้ำปลา กรรมวิธีการผลิตได้มาจากการหมักปลาเล็หปลาน้อยกับเกลือ และกลั่นนำเอาน้ำที่ได้มาใช้เป็นเครื่องปรุง น้ำปลามีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดแบ่งตามความเข้มข้น ลักษณะของน้ำปลาที่ดีต้องใส ไม่มีผลึกตกก้นขวด รสชาติเค็มและมีกลิ่นหอมของปลาด้วย วิธีการเลือกซื้อ ให้ดูจากฉลากผลิตภัณฑ์ที่ข้างขวด ดูวันเดือนปีที่ผลิต น้ำปลาที่ดีจะต้องเป็นชนิดที่เป็นน้ำแรก จะได้รสชาติเค็มปบหวานจากเนื้อปลา กลิ่นหอมน่ากิน วิธีการเก็บรักษา เมื่อใช้เสร็จต้องปิดฝาขวดให้สนิท เก็บไว้ในที่แห้งละไม่ร้อนจนเกินไปจะช่วยยืดอายุของน้ำปลาที่เปิดใช้แล้วได้


ซีอิ้วขาว มีรสชาติเค็มปนหวาน ผลิตจากการหมักและการกลั่นถั่วเหลืองกับเกลือ ซีอิ้วขาวมีด้วยกันหลายสูตร แบ่งเกรดเช่นเดียวกับน้ำปลา ลักษณะของซีอิ้วขาวที่ดีต้องใส ไม่เป็นตะกอนหรือผลึกก้นขวด ปัจจุบันการผลิตมีการเพิ่มส่วนผสมอื่นๆ เช่น เห็ดหอม เพื่อให้ได้รสชาติหอมหวานขึ้นอีกด้วย วิธีการเลือกซื้อ เลือกและพิจารณาจากฉลากบรรจุข้างขวดผลิตภัณฑ์ ดูวันเดือนปีที่ผลิต เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น และปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้งหลังใช้เสร็จ


น้ำมันหอย ให้รสชาติเค็ม หวาน ปรุงอาหารให้มีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อม นิยมใช้กับอาหารผัด หรือใช้หมักเนื้อสัตว์เพื่อทอด น้ำมันหอยที่ดีต้องมีความเข้มข้น มีกลิ่นหอม วิธีการเลือกซื้อ ให้ดูจากฉลากผลิตภัณฑ์ที่ข้างขวด วันเดือนปีที่ผลิต น้ำมันหอยมีด้วยกันสารพัดยี่ห้อ ยิ่งรุ่นใหม่ๆ มีการใช้เห็ดหอมเป็นส่วนผสมอีกด้วย การเก็บรักษา หลังจากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อรักษาคุณภาพและรสชาติให้คงเดิม


ซอสปรุงรส ผลิตจากการหมักกลั่นถั่วเหลืองกับเกลือ ใช้สำหรับการปรุงอาหารแทบจะทุกประเภท ให้รสชาติ เค็ม หวาน และหอม วิธีการเลือกซื้อ ซอสปรุงรสที่ดี ให้ดูจากฉลากข้างขวด น้ะซอสต้องไม่มีตะกอนหรือผลึกที่ก้นขวด ดูจากวันเดือนปีที่ผลิต การเก็บรักษา ควรปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังจากใช้เสร็จ และเก็บในที่แห้ง เย็น ไม่มีแดดส่องเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำซอสและการเกิดตะกอน


ผงปรุงรส มีบทบทากับการปรุงอาหารค่อนข้างมาก ผลิตจากการสกัดเนื้อสัตว์และมีส่วนผสมของมันสำปะหลัง นิยมใช้กับการปรุงอาหารประเภท ผัด ทอด ต้ม หมักเพื่อย่าง เป็นต้น วิธีการเลือกซื้อ ผงปรุงรสมีผลิตจากเนื้อสัตว์ คือ ไก่ หมู เลือกซื้อได้ตามความชอบ การเก็บรักษควรเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ในที่แห้งและเย็น เพื่อป้องกันความชื้น


น้ำมัน เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการประกอบอาหาร เช่น ทอด ผัด มีให้เลือกหลายชนิดแยกตามวัตถุดิบที่นำมากลั่น มีทั้งน้ำมันที่ได้จากไขมันสัตว์ อย่างเช่น น้ำมันหมู น้ำมันไก่ และน้ำมันที่ได้จากการสกัดส่วนต่างๆ ของพืช เช่น น้ำมันปาล์ม ที่ได้จากผลปาล์ม น้ำมันรำข้าวที่ได้จากรำข้าว เป็นต้น น้ำมันที่น่าเลือกใช้ในบ้านคือ น้ำมันพืช เพราะมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่น้อยกว่าน้ำมันที่ได้จากสัตว์ ซึ่งดีต่อสุขภาพ วิธีเลือกซื้อ น้ำมันพืชเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากสะดวกต่อการเลือกซื้อ มีบรรจุเป็นขวดขายหลายขนาด ควรเลือกที่บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพดี วัตถุดิบอ่านได้จากฉลาก น้ำมันต้องใส สะอาด ควรเก็บรักษาให้อยู่ไกลจากความร้อน ปิดฝาให้สนิททุกครั้งเมื่อใช้เสร็จ น้ำมันที่ใช้แล้วไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อสุภาพที่ดีของผู้บริโภค


เกลือป่น ใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายประเภท มีทั้งเกลือป่นธรรมดาราคาประหยัด และประเภทเพิ่มสารไอโอดีนเพื่อสุขภาพที่ดีด้วย วิธีการเลือกซื้อ ให้เลือกดูจากบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร้อยไม่แตกรั่ว เกลือป่นที่ดีต้องไม่ชื้น และสะอาดไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน เมื่อใช้เสร็จแล้วควรเก็บในขวดที่มีฝาปิดสนิทไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น